“มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” มอบทุน 2 ล้านบาท สนับสนุนการศึกษาและโครงการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องปีที่ 4

0
544

ธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จัดมอบทุนด้านเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2563 จำนวน 58 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล  กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนฯ พร้อมด้วยผู้รับทุนจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน ณ อาคาร B.L.H. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ