มีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ สมเด็จพระเทพฯ

0
973

มีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ สมเด็จพระเทพฯ

 

 

 

ในหลวง มีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี”…