มาดูแลตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ให้ห่างไกลจากโควิด-19

0
733

ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจกับการระบาดรอบใหม่ของเจ้าเชื้อโควิด-19  ซึ่งขณะนี้ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหา ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสุขอนามัยของตัวเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ คนที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทาง ใช้ชีวิตนอกบ้านให้ปลอดภัย พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70%  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้  สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ต้องใส่ใจดูแลตนเองและส่วนรวม ด้วยการเว้นระยะ หมั่นล้างมือและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ  ลดการสัมผัส หู ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น หรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  อีกทั้งติดตามข่าวสารและมาตรการที่ออกจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือหากได้ไปในสถานที่เสี่ยงมา ก็ขอให้กักตนเองตามเวลาที่กำหนด และหากเริ่มมีอาการไม่สบาย เช่น อาการไอ มีไข้ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อทันที เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน

หากทุกคนดูแลตัวเองให้ดี มีการป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ ทำให้ลดการเกิดผู้ติดเชื้อในวงกว้างได้  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้อย่างปลอดภัย สามารถติดตามรายละเอียดสินค้าเพื่อสุขอนามัยที่ดี ได้ทาง FB : LionFamilyThailand  www.lion.co.th หรือสอบถาม Call Center 02-294-0191