มอบสื่อฯ “ไทยดี มีมารยาท”

0
1122

คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูล ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คุณกัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ในเครือ โมโน กรุ๊ป  ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้ให้สถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย (ไทยดี มีมารยาท) โดยมี คุณทิพวรรณ จักรกรีนทร์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน และคณะนักเรียน รับมอบ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน