ฟื้นการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทย ให้กลับมาอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว “ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟ”

0
589

บริษัท ชิน อินดัสทรีส์ จำกัด จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ผุดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว ” ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟ” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท กำหนดการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่19 มีนาคม -20 เมษายน 2565 โดยโครงการนี้ มุ่งหวัง ที่จะช่วย กระตุ้น ให้เกิดการฟื้นตัว ของภาคการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของชุมชนไทย หลังจากช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก วิกฤตโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ทรุดตัวเป็นอย่างมาก

โดยคุณ เตวิช เฉลิมรักษ์ (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ) บริษัทชิน อินดัสทรีส์  ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนตลาดน้ำทั่วประเทศไทย เนื่องจากภาวะวิกฤต โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านของไทย โดยตลาดน้ำไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ และร้านค้าในตลาดน้ำที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาที่หวังว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านให้กลับมาอีกครั้ง

ดังนั้นทาง บริษัท ชิน อินัสทรีส์ จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) จึงได้เล็งเห็นปญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ “ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำ In love” โดยทางโครงการนี้ ได้จัดกิจกรรม การประกวดถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัล กว่า 500,000 บาในการจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการกระตุนให้ภาคประชาชนทั่วไปได้กลับมาเที่ยวตลาดน้ำกันอีกครั้งโดยาดว่าโครงการนี้จะทำใหมีผู้สนใจและเข้ารวมโครงการ ในการส่งผลงานเข้าประกวด อย่างน้อย 3000 คน

คุณ เตวิช เฉลิมรักษ์ (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)บริษัทชิน อินดัสทรีส์  จำกัด ได้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า โครงการ“ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำ In love จะเป็นโครงการที่มีกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อการประกวดดังนี้

              หัวข้อที่ 1. In love with you (ถ่ายรูปกับคนที่คุณรัก)

หัวข้อที่ 2. In love with food (ถ่ายรูปกับอาหารที่คุณชอบ)

หัวข้อที่ 3. In love with view (ถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่คุณเลือก)

โดยทั้ง 3 หัวข้อนี้จะต้องถ่ายที่ตลาดน้ำที่ใดก็ได้ทั่วประเทศไทย

คุณ เตวิช เฉลิมรักษ์ (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)บริษัทชิน อินดัสทรีส์  จำกัด ยังกล่าวต่อไปว่า อยากให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงกระตุนและปลุกกระแสการท่องเที่ยวตลาดน้ำให้กลับมาครึกครักอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการต่าง ๆ ในตลาดน้ำ รวมไปถึงชุมชนในตลาดน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอีกด้วย


โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage Facebook – ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟ

InstargramTalui_Thiao_Talatnam_in_love