ซีพีแรม ยังคงเดินหน้าปลูกเพื่อโลกยั่งยืน หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์

0
569

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่ม ภายใต้แนวคิด “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งดำเนินการมากว่า 8 ปี ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ยกระดับการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ในโอกาสที่เครือซีพีดำเนินธุรกิจครบ 100 ปี

อนึ่ง ต้นไม้ถือเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก เพียงแค่เราร่วมกันปลูกต้นกล้าเล็กๆ คนละต้น ในอนาคตจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่า 70 ล้านต้น ที่ให้ร่มเงากับคนไทย และมนุษยชาติ เพื่อโลกของเราคงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร โดย ซีพีแรม ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เชิญชวนให้พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ซีพีแรม ทุกแห่ง คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อโลกของเรา

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/652019371496836/posts/4736019953096737/

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGreenLife #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #ซีพีร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี