ซีพีแรม (ชลบุรี) เดินหน้าฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย

0
419

 

นายชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการ “CPRAM Green Life” ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ ฝอยวารี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิธีการปลูกป่าชายเลน อีกทั้ง ได้รับเกียรติและความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาชลบุรี รวมถึง ชุมชน หน่วยงานราชการ กองสาธารณสุข และผู้ส่งมอบ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้น

ร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศ รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี