ซีพีแรมยกระดับมาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อครบทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน  เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่

0
547

ในช่วงเวลาคนไทยร่วมกันต้านภัย COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ซีพีแรมยกระดับมาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อครบทุกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกสุดสัปดาห์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารเคมีที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภาครัฐ สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและพนักงานอย่างสูงสุด

พร้อมด้วยออกแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ อาทิเช่น ทางซีพีแรม ไม่อนุญาติให้พนักงานหรือ บุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของภาครัฐ และตามมติของคณะกรรมการฯเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามมาตราการและมีเอกสารการรับรองอย่างเป็นทางการที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงการงดรับพนักงานใหม่ที่มีประวัติจากพื้นที่เสี่ยง หรือในกรณีพบพนักงานใหม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแยกพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชน แล้วทำการแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การทานอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก เป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ซีพีแรม ยังคงส่งกำลังใจและเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน