ช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี บริจาคยาเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร” ผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

0
404

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี บริจาคยาเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร” มอบยาที่จำเป็นและกระเป๋าพยาบาลให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อให้กับ “สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” นำไปบริการให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียม และทั่วถึง โดยเชิญชวนพนักงานให้ร่วมกันทำความดีโดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อยาและกระเป๋าพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,167 บาท และบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ Besuto จำนวน 504 หลอด ในการนี้ พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4