ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีเพื่อสังคมไทย

0
479

ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีเพื่อสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “ สร้างชาติ สร้างไทย ”มอบรางวัล พระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

ซึ่งจัดโดย ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติคุณ เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ และอาจารย์เมธา เทพพิทักษ์ ประธานชมรม และ คุณสหรัตน์ นพรัตน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตามปณิธานของชมรม โดยท่านประธานในพิธี  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบในทุกๆ สาขาอาชีพ รวมถึง ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้