จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการและนิติกร

0
203


สิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการและนิติกรในการขับเคลื่อนงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวของสำนักงานอัยการ ภาค 4 และ 6 ลงสู่ในระดับจังหวัดและตำบล” โดยมี บุศยา ณ ระนอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว มิสคยองซอน คิม ตัวแทนจากยูนิเซฟประเทศไทย ปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 และ พิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการภาค 6 ร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน