งาน “รามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ”

0
179

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน รามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ” ที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ สร้างรายได้หมุนสะพัดกว่า 30 ล้านบาท กับงานคอนเสิร์ตในวันที่ 16-18  ธันวาคม 2565 และงานวิ่งในวันที่ 18  ธันวาคม  ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวร่วมกว่าพันคน

กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ด้วยการสร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับงานรามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ” วันที่ 16-18  ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 22.00 น.  ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดสมุทรสงครามโดยภายในงานนั่นมีการจัดกิจกรรมเปิดร้านค้า ร้านอาหาร ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่เน้นความเป็นไทย กับ กิจกรรมโชว์การร้องและการแสดงฉ่อย โดย คณะจำอวดหน้าม่าน, เก่ง ธชย, วง The Rube และ ปราง ปรางทิพย์ ส่งผลดีต่อร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ถูกจับจองเต็ม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ดี สร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดงานสะพัดกว่า 30 ล้านบาท ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามให้ขับเคลื่อนต่อไปและไฮไลท์ที่พิเศษของการจัดงานคือ กิจกรรมวิ่งในวันที่ 18  ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งเน้นสุขภาพพร้อมท่องเที่ยวในแบบไทยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกิจกรรมในรูปแบบความเป็นไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์นาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นภาพลักษณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ตลอดจนมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์และความประทับใจในสถานที่กับความเป็นไทยในการร้อยเรื่องราวของรามเกียรติ์ ที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกันอีกด้วย โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศทั้งชายหญิง รวมกว่า 1 พันคน เข้าร่วมแข่งขัน แยกเป็นประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร, ระยะทาง 5 กิโลเมตร, ระยะทาง 3 กิโลเมตร และประเภทรุ่น VIP โดยส่วนใหญ่มาในรูปแบบของครอบครัว บางรายก็อุ้มลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในสถานที่สวยๆกับบรรยากาศเย็นสบาย

ประเภทวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : เชิดเกียรติ แสงแก้วเข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.18.54 , รุ่น Overall หญิง : วันเพ็ญ สิทธิ์ประสิทธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.23.50, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย :      ชยพล เจริญพานิช เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.01, หญิง : สุประภาดา จันทนา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.26.07, รุ่น 16-29 ปี ชาย : ณัฐวัฒน์ เหลืองชูฤทธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.40, หญิง : จุรี เคนเพ็ชรแสง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.24.36, รุ่น 30-39 ปี ชาย : ณัฐพล คงศรี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.34, หญิง : สุพรรษา ชูแสง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.25.38, รุ่น 40-49 ปี ชาย : เชษฐา โพธิ์ประพันธ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.20.22, หญิง : รวีวรรณ นันทวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.24.47, รุ่น 50 ปีขึ้นไป ชาย : วชิระ กลิ่นจิ๋ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.21.01 หญิง : พัชรินทร์ บัวเย็น เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา00.24.59

ประเภทวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : เตชณัฐ แอร่มหล้า เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.39.03, หญิง : วันวิสา วงษ์สะอาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.43.18, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย : ขวัญชัย เดชพิทักษ์ อันดับแรกด้วยเวลา 1.10.15 หญิง : เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา, รุ่นไม่เกิน 16-24 ปี ชาย : ธเนศ อ่วมทา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.10 ,หญิง : อนันดา ทุมรัตน์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.17.09, รุ่น 25-29 ปีชาย :  ภานุวัฒน์ นิวาสเวช เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.50.38, หญิง :ปรัชญา แสงรุ่งเรือง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.46.18, รุ่น 30-34 ปีชาย : ทวีศักดิ์ เหรียญทอง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.39.17, หญิง : ลัดดาวัลย์ แซ่ลี้ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.01.28, รุ่น 35-39 ปี ชาย : ชัชชัย พิมพ์สะอาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.40.48, หญิง : ศศิธร พลฉลาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.01.12, รุ่น 40-44 ปี ชาย : บัณฑิต ชาญกระบี่ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.15, หญิง : วิลาศินี บุญเรือง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.55.27, รุ่น 45-49 ปี ชาย : อนันต์ ปันแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.19, หญิง : สิริมล มงคลเนาวรัตน์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.00.45 รุ่น 50-54 ปี ชาย : ต่อศักดิ์ พิริยะสงวนพงษ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.40.32, หญิง : ปาริชาติ เยาวลักษณ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.57.17, รุ่น 55-59 ปี ชาย : ธนกฤต ห้วยหงษ์ทอง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.52, หญิง : ดวงฤดี เทียมฑิฆัมพร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.54.05, รุ่น 60-64 ปี ชาย : สุรัศมิ์ สมใจ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.44, รุ่น 65 ปีขึ้นไป ชาย : ธรรมนูญ พัฒนทรัพย์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.15, รุ่น 60 ปีขึ้นไป หญิง : สัญติภา ดวงจิตศิริ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.03.22

ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รามเกียรติ์รัน