คุณสุมลมาญ ไวยกิจการ คว้ารางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ญาณสังวร” ประจำปีพุทธศักราช 2565

0
62

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานพิธีประสาทเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบของสังคมแห่งปี 2565 มอบรางวัลคนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 9″ เพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำความดีในหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ โดยมีพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ที่ปรึกษาผู้จำนวยการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยมี คุณสุมลมาญ ไวยกิจการ กรรมการบริหาร บริษัท สยาม จี ฮิลล์ จำกัด สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศญาณสังวร ประจำปีพุทธศักราช 2565