คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล เปิดอาณาจักร ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

0
391

เปิดอาณาจักรต้อนรับสื่อมวลอย่างเป็นกันเองสำหรับ ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดย คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งมายาวกว่า 40 ปี จากโรงพิมพ์เล็กๆ ชั้นล่างของบ้าน มีพนักเพียงแค่ 2 คน สู่พื้นที่มากกว่า 50 ไร่ ที่ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา เรียกว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีพนักงานรวมกันมากกว่า 3000 คน

ด้วยงานบริการที่เน้นคุณภาพสูง และมีเป็นที่รู้จักของตลาดโลก ทำให้ ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายงานต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกา เครื่องไม้ เครื่องมือ ในโรงพิมพ์ จึงมีความทันสมัย และมีมูลค่าที่สูงไปตั้งหลักสิบล้าน จนถึงหลักร้อยล้าน รวมมูลค่ามากกว่า 1000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการรับงานการผลิตสื่อดิจิตอลทุกรูปแบบโดย บริษัท ศิริวัฒนา ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ จำกัด ที่ให้บริการงานพิมพ์งานซีเคียวริตี้ทุกประเภท เช่น งานพิมพ์หนังสือเดินทาง (Passport) งานพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงของหน่วยงานราชการต่างๆ งานพิมพ์เช็คธนาคาร ทั้งของภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอีกหนึ่งหลอดเลือดใหญ่สำคัญในวงการงานพิมพ์ ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ว่าวงการงานพิมพ์ชาติ กฌไม่แพ้ที่ไหนในโลก