คุณนิตยา พิศนอก คว้า “รางวัลอาชาไนย” ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1

0
911

ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล โดยดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 “รางวัลอาชาไนย” ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1 เพื่อมอบให้แก่ บุคคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน และประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง มีความสำเร็จด้านธุรกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกัน ณ TOT แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และหนึ่งในบุคคล นักธุรกิจ นักบริหาร ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับ “รางวัลอาชาไนย” ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1 ในสาขาธุรกิจดีเด่น คือ คุณนิตยา พิศนอก เทวีศรีสยาม เบญจกัลยานีศรีสยาม และ ประธานกรรมการบริษัท W&J นิตยาการ์เม้น ที่ล่าสุดได้เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สบู่ทำความสะอาดผิวหน้า และผิวกายเกรดพรีเมี่ยม มาให้ผู้บริโภคได้ลองสัมผัสกันอีกด้วย

และสำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IG : Nittaya Pisnok เบอร์โทรศัพท์ 087-059-7526