ครูพงศกร อนุพันธ์ นำทีม พระสงฆ์ พร้อมข้าราชการ เข้ารับรางวัล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 12

0
736

เป็นหนึ่งในบุคคล องค์กร ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับราง ธรรมาภิบาลสิงห์ทองครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในสาขา ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สว.นท. เดินหน้าจัดงานเชิดชูเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคม มอบรางวัล ธรรมาภิบาลสิงห์ทองครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กับบุคคล องค์กร ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป