ครั้งแรกของเมืองไทย กับ Super App ด้านประกันภัย LINE @OICConnect “คปภ. รอบรู้” สะดวก ครบ จบในที่เดียว!

0
282

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งที่จำเป็นต้องเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการใช้ชีวิตแบบ New Normal ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน คปภ. จึงได้ทำการพัฒนาโครงการ OIC Gateway เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงาน คปภ. ที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัย บนแพลตฟอร์มไลน์ที่มีชื่อว่า “คปภ. รอบรู้” หรือ LINE @OICConnect

โดยเป็นนวัตกรรมในรูปแบบ LINE Chatbot บนแอปพลิเคชัน LINE ที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์มือถือ โครงการ OIC Gateway เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสำนักงาน คปภ. กลุ่มภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านประกันภัยแบบ Real-Time ในรูปแบบ Application Programming Interface (API) ซึ่งต้องผ่านศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคง และปลอดภัยอยู่ในระดับสูง รวมถึงมีการออกแบบ และการดำเนินการสอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทประกันภัย เสมือนเป็นทางลัดในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลายขึ้น ซึ่งอันดับแรกจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วจึงขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน คปภ. จึงได้เชื่อมต่อระบบ OIC Gateway ให้เข้ากับแอปพลิเคชัน “คปภ.รอบรู้ (@OICConnect)” บน LINE Official Account ที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาเป็น Super Application ด้านประกันภัย ให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันที่ครบ จบ ในที่เดียว และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

“รู้รอบ ตอบทุกด้านประกันภัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ผ่าน LINE @OICConnect”
ด้วยขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก เพียงถ่ายรูปบัตรประชน พร้อมรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ในทันที บริการ “กรมธรรม์ของฉัน” จะรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยทุกแห่งมาจัดแสดงในรูปแบบบัตรกรมธรรม์ เพื่อให้ทราบว่าเรามีทั้งหมดกี่กรมธรรม์ พร้อมกันนี้ยังสามารถแชร์กรมธรรม์ที่ถืออยู่ใหเพื่อนดูได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ “แชร์กรมธรรม์” โดยระบบจะมีรหัสป้องกันการเปิด เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนตัวให้อีกด้วย
นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถทำการตรวจสอบตัวแทนและนายหน้าบริษัทประกันภัยได้เป็นรายบุคคลรวมถึง สามารถค้นหาข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ สำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัยทุกบริษัทในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และ เพิ่มความมั่นใจก่อนดำเนินการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

สำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คปภ. รอบรู้” หรือ LINE @OICConnect จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ เพื่อลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับบริษัท ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ทาง คปภ. ยังอำนวยความสะดวก ในส่วนของบริการเสริม สายด่วน คปภ. 1186 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาการตอบคำถามที่พบได้บ่อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สายด่วน คปภ. 1186 สามารถให้คำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับการติดต่อกับสำนักงาน คปภ. ในเรื่องต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้นตลอด 24 ชม. ซึ่งจะทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19