กิจกรรม “กินข้าวโพดกันโลด@ฟอร์จูนทาวน์”

0
562

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นนครราชสีมาร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)และเครือข่าย “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” ช่วยเกษตรกรระบายข้าวโพดหวานจากอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ณ หน้าห้าง “ฟอร์จูน” ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารห้างฟอร์จูนทาวน์และ นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” เปิดกิจกรรม “กินข้าวโพดกันโลด@ฟอร์จูนทาวน์” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะราคาข้าวโพดตกต่ำ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสในมันสำปะหลังทำให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(ซึ่งปกติเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย) ได้รับผลกระทบจนต้องตัดสินใจกำจัดมันสำปะหลังออกทั้งหมดและปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหวานทดแทนระหว่างรอการกลับไปปลูกมันสำปะหลังอย่างเดิม จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมามากเกินความคาดหมายเนื่องจากไม่ได้วางแผนการตลาดไว้ก่อนประกอบกับมีเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาปลูกข้าวโพดเป็นประจำอยู่แล้ว และเกิดสภาวะการหดตัวของความต้องการใช้ข้าวโพดหวานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและในกรุงเทพฯรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการบริโภคที่ลดลง

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดจุดระบายข้าวโพดอย่างเร่งด่วนเพราะข้าวโพดสามารถเก็บไว้ได้เพียง2-3วันหลังจากเก็บเกี่ยว ปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ 4- 5 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น

และในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และเครือข่ายฯ ได้ประสานการจัดส่งและรับพรีออเดอร์ล่วงหน้าไว้เป็นจำนวน 9 ตัน ( ขนมาทั้งหมด 12 ตัน) และนำมายังจุดจำหน่ายหน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ ซึ่งงานนี้จะมีจนถึงวันที่ 18 มีนาคมศกนี้ หน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก เวลา 14.00-20.00น.
ทั้งนี้สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และองค์กรเครือข่ายจับมือกับ “Food For Fighters” เพื่อจัดแม่ครัวอาสาสมัครดำเนินการประกอบอาหารจากข้าวโพดทั้งคาวและหวานและช่วยจำหน่าย รวมถึงกิจกรรม “ตำข้าวโพดD.I.Y” ให้ผู้ที่สนใจอุดหนุนทดลองทำส้มตำข้าวโพดด้วยตนเองโดยสามารถ “จ่าย ตาม ใจ” ได้


จึงขอเชิญทุกท่านมาอุดหนุนข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง ( สามารถสั่งจองข้าวโพดล่วงหน้าได้ที่คุณกมลวรรณ โทร.08-3092-2078 ) FB:สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่