กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”

0
420

กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์
มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) พร้อมห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยผ่านกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท โดยในวันนี้ ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่อง CT Scan NeuViz 128 หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลซ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ภายใน 10 วินาที ทำให้รองรับการตรวจผู้ป่วยได้มากถึงวันละ 400 ราย และห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก ที่ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อไวรัสระหว่างตรวจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวถึงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ว่า “กลุ่มมิตรผลและบ้านปู รวมถึงบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อร่วมกันต่อสู้ เสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลาทั่วถึง จึงได้ตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” ขึ้น โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุข เสริมความปลอดภัย ความมั่นคงให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง โดยกองทุนนี้จะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ ทั้งนี้อุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างนั้นไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และถึงแม้มีงบประมาณแต่ก็ยากต่อการจัดหาเพราะทั่วโลกต่างก็ต้องการทำให้เกิดภาวะขาดแคลน ซึ่งกลุ่มมิตรผล เรามีธุรกิจและเครือข่ายในประเทศจีน ทำให้สามารถช่วยจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้มาได้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายการขนส่งทางอากาศที่สูง แต่ความจำเป็นในขณะนี้นั้นเร่งด่วนและสำคัญกว่า เราจึงพยายามจัดหามาให้ได้มากที่สุดเพื่อสู้ศึก COVID-19 ที่ผ่านมา กองทุน “มิตรผล-บ้านปู” ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปแล้วรวมมูลค่า 180 ล้านบาท และกำลังอยู่ในระหว่างการนำส่งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงวันนี้ที่เราได้มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) และห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวกให้กับโรงพยาบาลราชวิถี”

 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า “แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น แต่ยังคงเป็นสถานการณ์ที่วางใจไม่ได้ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกยังคงวิกฤติอย่างหนัก ดังนั้นด้านสาธารณสุขของไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านไว้อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุน “มิตรผล-บ้านปู” ที่ได้ช่วยจัดซื้อและ
นำอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงในอีกหลายหน่วยงานที่กำลังจะมอบให้ต่อๆ ไปนับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มั่นใจว่าเราจะมีเครื่องมือที่เพียงพอ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ และทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลามากขึ้น โดยเครื่องมืออย่างเช่น CT-Scan รุ่นนี้
ก็จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอุปกรณ์แชมเบอร์ที่ให้ผู้ป่วยขึ้นตรวจ
เพื่อทำ CT-Scan โดยเฉพาะ ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำถึง 100% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง CT-Scan ทั่วไป ส่งผลให้สามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“โรงพยาบาลราชวิถีเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19
และในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณกองทุน
“มิตรผล-บ้านปูฯ” ที่เห็นถึงความสำคัญและมอบอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลในวันนี้ โดยเครื่อง CT Scan NeuViz 128 หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลซ์ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีระบบ Software Ai ที่จะช่วยเพิ่มความละเอียดในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างชัดเจน ผ่านภาพเอกซเรย์บริเวณหน้าอก
ที่จะสามารถระบุถึงสภาวะการติดเชื้อของปอดในผู้ป่วย สำหรับห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก (BidirectionalNegative/Positive COVID-19 Virus Sample Testing Booth) ก็จะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อไวรัสระหว่างตรวจ” นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวทิ้งท้าย

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล ได้จัดหาและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ อาทิ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจาก เอทานอลบริสุทธ์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 400,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ กว่า 160 องค์กร และปัจจุบัน กองทุน “มิตรผล-บ้านปู” กำลังอยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก 20 ห้อง, ห้องตรวจเชื้อความดันลบ 5 ห้อง, ห้องหัตถการความดันลบ 2 ห้อง, ห้องตรวจปลอดเชื้อโรคความดันลบ 1 ห้อง, ห้องไอซียูความดันลบ 5 ห้อง, เครื่อง CT-Scan 3 เครื่อง,เครื่องช่วยหายใจ 14 เครื่อง, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 6 เครื่อง, หน้ากากอนามัย N95 40,000 ชิ้น, หน้ากาก Surgical Mask 10,000 ชิ้น, หน้ากากผ้ามัสลิน 400,000 ชิ้น, หน้ากากผ้า 136,000 ชิ้น, ชุด PPE 10,000 ชุด, เตียงผู้ป่วย 32 เตียง, ค่าเบี้ยประกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยในอนาคต กลุ่มมิตรผล และบ้านปูฯ ยังมีความตั้งใจที่จะสานต่อพันธกิจในการนำเงินกองทุนสนับสนุน กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” ไปช่วยเหลือและเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญต่อการสนับสนุนวงการแพทย์ของไทยให้ผ่านวิกฤตินี้ไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว