“กลุ่มมิตรผล” จัดพิธีเปิดป้ายความร่วมมือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมน้ำตาลนานาชาติบนเส้นทางสายไหม ยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมเกษตร

0
723

 

กลุ่มมิตรผล ได้จัด “พิธีเปิดป้ายความร่วมมือวิทยาลัยอุตสาหกรรมน้ำตาลนานาชาติบนเส้นทางสายไหม” (Silk Road International College of Sugar Industry)   เพื่อยกระดับคุณภาพของคนในอุตสาหกรรมเกษตร และประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการศึกษาในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และสอดคล้องนโยบาย Belt and Road Initiative ประเทศจีน  ภายในงานได้รับเกียรติ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล, เชียว เจิ้นหลิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น, ปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กมลพงศ์  สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคนิค ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ขอนแก่น เมื่อวานก่อน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล เผยว่า “ทุกวันนี้ Innovation ประเทศจีนก้าวหน้าไปมาก และเป็นระบบ Open ถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ  โดย กลุ่มมิตรผล ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ รวมถึงสนับสนุนนโยบาย “One Belt One Road” ของประเทศจีน  กลายเป็นที่มาความร่วมมือกับ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry ที่ร่วมกันพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของประเทศไทย ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ของกลุ่มมิตรผล และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มมิตรผล รวมถึงองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามที่ต้องการ หลังจากจบการศึกษา

สำหรับแนวทางความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรของกลุ่มมิตรผล ได้จัดทำโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน (หลักสูตรระยะสั้น) และส่งพนักงานไปเรียน ที่ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค, ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับ ปวส.ตลอดจนให้ทุนบุตรพนักงาน ลูกหลานชาวไร่ เพื่อไปเรียนยังสถาบันดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในอนาคต มีแผนพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยและจีน ด้วยการนำคณะผู้บริหารของอาชีวศึกษาที่มีความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผลอยู่แล้ว  หรือ ผู้บริหารนโยบายการศึกษา เข้าศึกษาดูงานที่ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry เพื่อนำแนวทางมาขยายผลในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในประเทศไทย กระทั่งจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบ Sugar Production (สอนตามกระบวนการผลิตน้ำตาล แทนการสอนตามสาขาแบบเดิม)  ออกแบบแนวทางการพัฒนายกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกล่าว ร่วมกันต่อไป

ผู้บริหารกล่าวเสริมหลังพิธีเปิดป้ายครั้งนี้ว่า ขณะนี้อยู่ในกำหนดแนวทางในการจัดทำศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น การผลิตน้ำตาล และพัฒนาผู้สอบ [Examiner] โดยเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) นอกจากการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ แล้วความร่วมมืออาจจะต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีที่สูงกว่าของจีน

สำหรับ กลุ่มมิตรผล ปัจจุบันคือ ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ  ของโลก ตลอดเวลา มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ