“สกายเมด” สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมมือพันธมิตรทั่วโลก ผลิตถุงมือยางเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก

0
513

 

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ SkyMed (สกายเมด) ซึ่งสื่อความหมายถึง ยาพระราชทานจากฟ้า มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและปรัชญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 นี้ ทำให้เกิดการขาดแคลนของเครื่องมือด้านการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรด้านการแพทย์ไม่สามารถทำงานเพื่อยับยั้งและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงได้คิดหาแนวทางระดมความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการสร้างการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย และถุงมือด้านการแพทย์ เพื่อร่วมต่อสู้กับการระบาดของไวรัส ทั้งในประเทศไทยและมิตรประเทศทั่วโลก

เนื่องจากกำลังการผลิตถุงมือยางภายในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจากทั่วโลกที่เกิดขึ้น บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงได้ระดมและเชิญชวนนักลงทุนจากมิตรประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมเจรจาการค้าและจัดหากำลังการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการ และเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งพันธมิตรทั่วโลกมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการกู้วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินและการลงทุน สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ที่เราได้จัดตั้งแบรนด์ SkyMed ขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างกำลังการผลิตอุปกรณ์กับโรงงานมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้ง ได้วางแผนการจัดหาเครื่องจักรจำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีขีดกำลังความสามารถในการผลิตถุงมือยางเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกมากกว่า 150 ล้านกล่องต่อเดือน และเพื่อช่วยสร้างงานภายในประเทศ เป็นการช่วยลดวิกฤติอัตราการว่างงานของประเทศที่กำลังเกิดขึ้น

จากกระแสข่าวต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข่าวจากโซเชียล บริษัทฯ ได้รับทราบถึงพฤติกรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายจากผู้ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการลักลอบบรรจุหีบห่ออย่างผิดกฎหมาย และการแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารในการเจรจาการค้าอย่างไม่ถูกต้อง บริษัทฯ รับทราบถึงการกระทำเหล่านั้น และขอเรียกร้องให้ท่านหยุดพฤติกรรมและการกระทำโดยทันที และขอเชิญท่านมาร่วมกับพวกเราในการดำเนินการอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ SkyMed เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก สำหรับท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SkyMed กรุณาติดต่อกับบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยตรง โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างต่างๆ เพื่อเป็นการรับประกันให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งในแง่ของการใช้งานและการส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

สุดท้ายนี้ พวกเราขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ พวกเราขอให้ท่านเชื่อมั่นในแบรนด์ SkyMed ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราในภารกิจที่อาจดูเหมือนยากลำบากเป็นไปไม่ได้ แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ มาร่วมกับพวกเราต่อสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ พวกเราจะเอาชนะและทำลายทุกข้อจำกัดไปด้วยกัน