Your ID Password
สมัครสมาชิก?  Keep me logged in
follow us on
Siam 108  www.siam108.com                                               Siam 108  www.siam108.com  
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชียงราย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กีฬา-สุขภาพ

วันที่: 13/02/2018

 

 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชียงราย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายได้เพื่อทูลเกล้าฯ

และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์สำหรับชาวเชียงราย

 

 

               สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ เชียงราย ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดเชียงราย

 

            นายเจริญ บุณยจันทรานนท์ ประธานการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เปิดเผยว่า “สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จังหวัดเชียงรายนั้น นับเป็นครั้งที่ 25 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมุ่งทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงาน นอกจากจะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแล้ว รายได้อีกส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดเชียงราย อาทิ จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่ามอบให้กับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ผู้ประสบภัยหนาว สนับสนุนการจัดค่ายวิชาการกาสะลองสีชมพูสานความรู้สู่เจียงฮายของนิสิตจุฬาลงกรณ์ฯ รุ่นปัจจุบันที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ  เป็นต้น”

 

             สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมและบุคคล สอบถามได้ที่ คุณปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล เลขานุการ (ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ 09-7224-8324