Your ID Password
สมัครสมาชิก?  Keep me logged in
follow us on
Siam 108  www.siam108.com                                               Siam 108  www.siam108.com  
แจง-ครูเงาะ ร่วมงานมอบประติมากรรม “ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์”

ประชาสัมพันธ์

วันที่: 08/02/2018
 
 
“แจง-ครูเงาะ”ร่วมงานมอบประติมากรรม
“ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์”
 
 
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ มอบผลงานประติมากรรม “ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์” แก่ผู้สั่งจอง โดยมีคนบันเทิง ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ ร่วมรับมอบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
ภายในงานได้จัดเสวนา “ศิลปะในพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของศิลปินไทย” โดย ปรีชา เถาทอง ธวัชชัย สมคงวราพรรณ หงุ่ยตระกูล และจัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรมและภาพพิมพ์ ผลงานของศิลปิน อาทิ ปรีชา เถาทองเข็มรัตน์ กองสุข พินิต พันธุ์ประวัติ อินสนธ์ วงศ์สาม ,ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี,วิษณุพงษ์ หนูนัน ,มานพ สุวรรณปิณฑะมานิตย์ ศรีสุวรรณ ยุทธนา พงศ์ผาสุกทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ธุดงค์ สุขเกษม ,อัษฎายุธ อยู่เย็นลูกปลิว จันทร์พุดซ  และวัชระ ประยูรคำ เป็นต้น
 
 
“ธรรมราชา พระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์” ผลงานประติมากรรมชิ้นเดียวที่ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติได้รังสรรค์ขึ้นด้ วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานขอ งในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สนใจ สามารถสั่งจองเพิ่มเติมที่ call center :02-6851299 รายได้สมทบทุนสร้าง อาคารนอน ครัวและโรงอาหาร มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาวิปัสสนา กรรมฐาน และแสดงงานศิลปะ สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครปฏิบัติธรรมได้ที่ www.kondee.com ​